สินค้า ราคาเช่า 1 วัน

ราคาเช่า

มากกว่า 1 วัน

หมายเหตุ

17. เกมส์นาฬิกาวงล้อ

3,500 บาท

วันแรก 3,500 บาท

วันถัดไป 1,000 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเปลี่ยนSticker

ค่าขนส่งกรุณาสอบถาม

18.สามเกลอ

3,500 บาท

วันแรก 3,500 บาท

วันถัดไป 1,500 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเปลี่ยนSticker

ค่าขนส่งกรุณาสอบถาม